×

Informacije i materijali objavljeni na stranici autorsko su pravo tvrtke Hauska & Partner. Ne smiju se koristiti za komercijalne svrhe bez dopuštenja tvrtke Hauska & Partner. Sva prava su zadržana. Poveznice s ove stranice na druge stranice nisu pod utjecajem tvrtke te ona ne preuzima odgovornost za sadržaje, mišljenja ili materijale sadržane na tim stranicama.

MB: 1545337 | OIB: 21429621520 | MBS: 080384399, Trgovački sud u Zagrebu | Temeljni kapital društva: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti | Predsjednik Uprave: Leo Hauska | Članovi Uprave: Dubravko Miholić, Daria Mateljak | IBAN: HR6624070001100114180, OTP banka Hrvatska d.d., Zadar HR4923900011100409669, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb

Strateški menadžment oslanja se na otkrivanje i analizu aktualnih trendova, problema ili promjena u organizacijskim okruženju. Primjenjujemo kreativne metode identifikacije ključnih pitanja i uspostavljamo procese unutar organizacija koji omogućuju adekvatno upravljanje očekivanjima dionika, kao i odgovor ili aktivno oblikovanje društvenih, ekonomskih ili političkih trendova.

PRAĆENJE I ANALIZE

Svim tvrtkama važno je znati koja se pitanja mogu naći na stolovima političara ili koje tržišne ili društvene promjene mogu utjecati na njihovo poslovanje. Naš odjel za praćenje i analize podupire poslovne i komunikacijske planove organizacije. Analizom rezultata komunikacije u medijima i na digitalnim platformama nastaju vrijedna mjerila uspješnosti naših klijenata, ali i procjene njihovih komunikacijskih napora.

UPRAVLJANJE RIZICIMA I KRIZAMA

Uočavamo i određujemo prioritete rizika omogućavajući tvrtkama da njima pravovremeno i učinkovito upravljaju. U hitnim slučajevima, pružamo podršku u području kriznog komuniciranja. U slučaju krize, naš je iskusni tim na raspolaganju čak i u vrlo kratkom roku.

KOMUNIKACIJA OKOLIŠNIH PITANJA

Složeni projekti industrijskog, energetskog i infrastrukturnog razvoja zahtijevaju specifične planove i aktivnosti komunikacije i uključivanja dionika. Naši stručnjaci za okolišnu komunikaciju pomažu organizacijama razviti komunikacijske strategije, ali ih i vode kroz njihovu izazovnu provedbu. Naše usluge uključuju komuniciranje projektnih planova, vođenje komunikacije tijekom postupaka procjene utjecaja na okoliš, organiziranje dijaloškog okvira te kreiranje i provedbu informativnih kampanja.

STRATEŠKO PLANIRANJE

Na temelju kvalitetne analize i iskušanih metoda, razvijamo strateški pristup problemima temeljen na podrobnoj analizi i provjerenim metodama kako bismo umanjili rizike, osigurali dozvole za rad te korist od novih prilika za naše klijente.

RJEŠAVANJE SUKOBA

Kad jaz između organizacijskih ciljeva i očekivanja dionika postane preširok, organizacije trebaju najbolje strategije i taktike kako bi uključile dionike u rasprave koje će donijeti rješenje sukoba. Mi upravljamo i vodimo procese rješavanja sporova.

NA VRH