×

Informacije i materijali objavljeni na stranici autorsko su pravo tvrtke Hauska & Partner. Ne smiju se koristiti za komercijalne svrhe bez dopuštenja tvrtke Hauska & Partner. Sva prava su zadržana. Poveznice s ove stranice na druge stranice nisu pod utjecajem tvrtke te ona ne preuzima odgovornost za sadržaje, mišljenja ili materijale sadržane na tim stranicama.

MB: 1545337 | OIB: 21429621520 | MBS: 080384399, Trgovački sud u Zagrebu | Temeljni kapital društva: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti | Predsjednik Uprave: Leo Hauska | Članovi Uprave: Dubravko Miholić, Daria Mateljak | IBAN: HR6624070001100114180, OTP banka Hrvatska d.d., Zadar HR4923900011100409669, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb

Klijentima pomažemo u oblikovanju okvira za poslovanje te upravljanju pitanjima od javnog interesa osiguravajući praćenje i analizu ekonomskih i društveno-političkih pitanja, lobističke programe na nacionalnoj i međunarodnoj razini te komunikacijske programe usmjerene na tijela vlasti, mjerodavne institucije i nevladine organizacije.

ODNOSI S VLASTIMA

Pružamo podršku u nastojanjima organizacija da oblikuju okvir i upravljaju pitanjima od javnog interesa. Naši akreditirani lobisti pomažu u upravljanju odnosima s nacionalnim i međunarodnim mjerodavnim institucijama.

INDUSTRIJSKI ODNOSI

Njegujemo suradnju klijenata s konkurencijom i drugim industrijskim subjektima s kojima dijele zajednički interes te podupiremo njihova nastojanja da stvore bolje uvjete za vlastitu industriju.

LOBIRANJE

Bez obzira na to traži li tvrtka partnerstvo u poslovnim udruženjima, sindikatima ili komorama, želi li pokrenuti javnu kampanju ili potaknuti raspravu o nekom pitanju, mi je savjetujemo o načinima poduzimanja lobističkih aktivnosti primjenjujući najviše lobističke standarde prema međunarodno prihvaćenim smjernicama.

ANALIZE I PREDVIĐANJA

Prema našim uslugama praćenja i analize ključnih pitanja te predviđanja događaja tvrtke mogu planirati kad će aktivno sudjelovati u procesima donošenja odluka kako bi utjecale na oblikovanje pitanja, postigle uspjeh, umanjile rizike ili pomogle poboljšati kvalitetu donošenja odluka.

POLITIČKO SAVJETOVANJE

Nudimo širok spektar usluga političkog savjetovanja, bilo da se radi o političkim analizama, savjetovanju o političkom imidžu, razvoju strategija i kampanja ili upravljanju političkim krizama. Prilagođenim pristupom svakoj konkretnoj temi podržavamo osobe i skupine u nastojanjima da ostvare željene rezultate.

NA VRH