×

Informacije i materijali objavljeni na stranici autorsko su pravo tvrtke Hauska & Partner. Ne smiju se koristiti za komercijalne svrhe bez dopuštenja tvrtke Hauska & Partner. Sva prava su zadržana. Poveznice s ove stranice na druge stranice nisu pod utjecajem tvrtke te ona ne preuzima odgovornost za sadržaje, mišljenja ili materijale sadržane na tim stranicama.

MB: 1545337 | OIB: 21429621520 | MBS: 080384399, Trgovački sud u Zagrebu | Temeljni kapital društva: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti | Predsjednik Uprave: Leo Hauska | Članovi Uprave: Dubravko Miholić, Daria Mateljak | IBAN: HR6624070001100114180, OTP banka Hrvatska d.d., Zadar HR4923900011100409669, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb

Ulagači, regulatori i drugi dionici sve češće traže dokaze da organizacija prati i primjenjuje standarde održivosti i odgovornosti. Kao lideri u uvođenju procesa održivosti u organizacije, klijente savjetujemo u ojačavanju njihove održivosti, njenom ugrađivanju u organizacijske procese te pripremi izvještaja o održivosti, odnosno nefinancijskih izvještaja.

STRATEŠKO SAVJETOVANJE

Pružamo podršku i vodimo organizacije kroz postupak postavljanja strateškog pristupa održivosti, procese, projekte i mjerenje kroz koje osiguravaju ostvarenje pokazatelja uspješnosti (KPI, KPN) te im pomažemo donijeti ključne odluke koje su tiču njihove strategije održivosti.

MATERIJALNA PITANJA I ANALIZA UTJECAJA

Pomoću naših rješenja prilagođenih svakom klijentu, organizacije mogu identificirati vlastita materijalna pitanja, postaviti fokus prema njima i unaprijediti vlastiti učinak.

ORGANIZACIJSKI RAZVOJ

Pomažemo organizacijama razviti potrebne strukture, procese i procedure putem kojih će uspješnije upravljati i mjeriti vlastitu društvenu odgovornost, od postavljanja timova do implementacije normi održivosti poput ISO 26000 ili ONR 192500.

NEFINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE I REVIZIJA

Pomoću najboljih alata pomažemo klijentima kroz sve faze izrade nefinancijskog izvještaja, od identifikacije materijalnih pitanja, prikladnih pokazatelja uspješnosti, do dizajna koncepta izvještaja, postavljanja procesa prikupljanja podataka i njihove obrade, pisanja izvještaja te identificiranja ciljnih skupina, kao i objavljivanja te revizije i potvrde izvještaja.

STRATEGIJE ODRŽIVOSTI

Podupiremo klijente u razvoju strategije održivosti i postavljanju potrebnih procesa unutar organizacije. Zajedno s klijentima osmišljavamo potrebne mjere i uspostavljamo nove oblike suradnje s njihovim dionicima. Pritom koristimo međunarodne standarde i različite vrste alata, vlastite kreativne tehnike te matricu materijalnosti koju smo sami razvili.

NA VRH