×

Informacije i materijali objavljeni na stranici autorsko su pravo tvrtke Hauska & Partner. Ne smiju se koristiti za komercijalne svrhe bez dopuštenja tvrtke Hauska & Partner. Sva prava su zadržana. Poveznice s ove stranice na druge stranice nisu pod utjecajem tvrtke te ona ne preuzima odgovornost za sadržaje, mišljenja ili materijale sadržane na tim stranicama.

MB: 1545337 | OIB: 21429621520 | MBS: 080384399, Trgovački sud u Zagrebu | Temeljni kapital društva: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti | Predsjednik Uprave: Leo Hauska | Članovi Uprave: Dubravko Miholić, Daria Mateljak | IBAN: HR6624070001100114180, OTP banka Hrvatska d.d., Zadar HR4923900011100409669, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb

Pregled matrice materijalnosti

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB), jedna od najvećih banki u Austriji i CEE, tražila je pregled svoje matrice materijalnih pitanja. Hauska & Partner procijenila je materijalna pitanja i područje rada te ih usporedila sa zahtjevima međunarodnih standarda i vodiča, Globalne inicijative za izvještavanje, EU direktivom o nefinancijskom izvještavanju i ciljevima održivog razvoja.

Temeljem procjene, Hauska & Partner osmislila je alat koji prikazuje i grupira odnose između pitanja i varijabli (primjerice vrijednosti, strategije, alati), njihove međusobne ovisnosti te ih je klasterizirala. Teme nisu bile međusobno povezane, ali su ugrađene u međuodnosima pa je mapa ključnih pitanja dala uvid u sve teme i kontekste te na taj način olakšala pregled i definiranje prioriteta.

Rezultat

RBZ dobiva novi uvid u svoja ključna pitanja. Vizualna povezanost među temama i interesnim poljima pruža temelj novim strateškim planovima. Dobivene su i korisne teme za rasprave s dionicima kao što je to slučaj u dijalogu s dionicima održanom 2015.

NA VRH