×

Informacije i materijali objavljeni na stranici autorsko su pravo tvrtke Hauska & Partner. Ne smiju se koristiti za komercijalne svrhe bez dopuštenja tvrtke Hauska & Partner. Sva prava su zadržana. Poveznice s ove stranice na druge stranice nisu pod utjecajem tvrtke te ona ne preuzima odgovornost za sadržaje, mišljenja ili materijale sadržane na tim stranicama.

MB: 1545337 | OIB: 21429621520 | MBS: 080384399, Trgovački sud u Zagrebu | Temeljni kapital društva: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti | Predsjednik Uprave: Leo Hauska | Članovi Uprave: Dubravko Miholić, Daria Mateljak | IBAN: HR6624070001100114180, OTP banka Hrvatska d.d., Zadar HR4923900011100409669, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb

DOP strategija uravnotežuje suprotstavljene interese

ASFINAG okuplja, gradi, organizira i održava 2.200 kilometra duge autoceste i brze ceste u Austriji. Kroz konzultacije s Hauska & Partner te kroz već postojeću viziju koja uključuje utjecaj na društvo, gospodarstvo i okoliš, program održivosti razvijen je kako bi se postigla ravnoteža među počesto suprotstavljenim zahtjevima s kojima se ASFINAG susreće. Program uključuje utjecaj na mjesta poslovanja poštujući okoliš te mobilnost u budućnosti, što je određeno temeljem dionika tvrtke.

Kako bi se utvrdila ključna pitanja, očekivanja dionika i utjecaji ASFINAGA-a kombinirani su s vanjskim vodičima kao što je primjerice SDG. Dobivena je mapa ključnih pitanja koja je poslužila kao temelj za izvješće o održivosti za 2015. koje je Hauska & Partner izradila za ASFINAG.

Rezultat

ASFINAG pruža izvrsnu cestovnu mrežu koja nije važna samo jer stanovnicima omogućuje prijevoz već bitno doprinosi konkurentnosti i pružanju povećanja zaposlenja te cjelokupnom austrijskom gospodarstvu. Sada postoji i program održivosti temeljen na analizi materijalnih pitanja. Evaluacija je također pokazala utjecaj tvrtke i buduća područja djelovanja. Izvještaj o održivosti sjedinjuje napore na tim područjima te otkriva ciljeve i strategije te uspjehe i otkriva područja napretka tvrtke, pružajući dionicima transparentan i dubinski uvid u situaciju.

  • KLIJENT ASFINAG
  • GODINA 2015.
  • TIMLeo Hauska, Elisabeth Gail, Bernhard Wanasek
  • SAZNAJTE VIŠE
NA VRH